خدمات حقوقی امور قراردادها

تنظیم قراردادهای حقوقی و داوری قراردادها

خدمات حقوقی استارتاپ‌ها

تنظیم لایحه، دادخواست و شکواییه

خدمات حقوقی امور بیمه و تأمین اجتماعی

تنظیم قراردادهای حقوقی و داوری قراردادها

خدمات حقوقی امورمالیاتی

تنظیم لایحه، دادخواست و شکواییه

حقوق قانونی شرکت‌ها

نحوه دفاع از حقوق شرکت در دعاوی حقوقی

خدمات حقوقی
امور قراردادها

تنظیم قراردادهای حقوقی و داوری قراردادها

خدمات حقوقی
استارتاپ‌ها

تنظیم لایحه، دادخواست و شکواییه

خدمات حقوقی
امور کار، کارگر و کارفرما

ثبت برند، اثر هنری، تألیف و اختراع

خدمات حقوقی
شرکت‌ها

دفاع از حقوق شرکت در دعاوی

خدمات حقوقی
امور بیمه و تأمین اجتماعی

ثبت برند، اثر هنری، تألیف و اختراع

خدمات حقوقی
امورمالیاتی

دفاع از حقوق شرکت در دعاوی

چرا وکیل کسب و کار ؟

کاهش مشکلات حقوقی محیط کسب و کار

شرکت‌ها و استارتاپ‌ها از بدو تأسیس تا زمان انحلال با چالش‌ها و مشکلات متعدد مواجه هستند. حل بسیاری از مشکلات تنها از عهده مدیران شرکت برنمی آید. در موارد بسیار، ضرورت مشاوره و یا در اختیار گرفتن وکیل شرکت اجتناب ناپذیر است.
به عنوان مهم ترین موارد می توان به دعاوی مربوط به قراردادهای شرکت، حق بیمه و پاداش کارکنان اختلاف نظر میان اعضای هیئت مدیره و…مورد اشاره قرارداد. وجود یک وکیل کسب و کار مسلط بر قوانین و مقررات تجاری می تواند از بار مشکلات حقوقی شرکت بکاهد.

وکلای

تیم حرفه ای ما

نتایج ما

چه کارهایی انجام داده ایم؟
23+وکیل حرفه ای
12سال
67kمشتری راضی

بیایید در مورد مشکلات حقوقی خود صحبت کنیم